Sailendra Narayana Ucha Vidyalaya,Patia

Sailendra Narayana Ucha Vidyalaya,Patia,Schools in Patia, Odiya Medium School in ,Bhubaneswar,schools in bhubaneswar, schools in chandrasekharpur,Government schools in Bhubaneswar Sailendra Narayana Ucha Vidyalaya,Patia Sailendra Narayana Ucha Viidyalaya Address: Near Patia Station, Patia, Bhubaneswar, Odisha 751024